Wsparcie informatyczne pon.-pt.: 8 - 16
tel.: + 48 67 349 70 20

OUTSOURCING IT

Outsourcing usług informatycznych to nowoczesna praktyka biznesowa zapewniająca utrzymanie funkcjonalności systemu informatycznego poprzez oddelegowanie obowiązków związanych z jego utrzymaniem poza struktury przedsiębiorstwa.

 • Zarządzanie infrastrukturą IT
 • Zarządzanie aplikacjami
 • Opieka informatyczna

Zobacz

HELP DESK

Firma Neolan zapewnia wsparcie techniczne dla użytkowników komputerów osobistych. W ramach usługi Help Desk mogą Państwo uzyskać pomoc w rozwiązaniu problemów technicznych oraz wsparcie w zakresie obsługi aplikacji biznesowych.

 • Wsparcie telefoniczne
 • Pomoc zdalna
 • Pogotowie informatyczne

Zobacz

OPROGRAMOWANIE

Oferujemy elastyczne i funkcjonalne systemy do zarządzania firmą. W ofercie posiadamy pełną gamę oprogramowania marki Asseco WAPRO. Na życzenie Klienta dostosujemy oprogramowanie do indywidualnych wymagań.

 • Aplikacje biurowe
 • Bezpieczeństwo IT
 • Prowadzenie dz. gosp.

Zobacz

ODZYSKIWANIE DANYCH

Brak dostępu do danych nie zawsze oznacza ich całkowite zniszczenie. Odzyskamy Twoje dane w sytuacji:

 • przypadkowego usunięcia
 • niezamierzonego formatowania
 • zniszczenia nośnika

Zobacz

SERWERY SIECIOWE

Serwery sieciowe pozwalają zwiększyć efektywność pracy w sieciach komputerowych poprawiając wydajność, komfort i bezpieczeństwo pracy z danymi.

 • sprzedaż serwerów
 • instalacja i konfiguracja
 • zabudowa serwerowni
Zobacz

SIECI KOMPUTEROWE

Projektujemy i wykonujemy instalacje sieci komputerowych przewodowych i bezprzewodowych dostosowanych do indywidualnych wymagań klienta.

 • projektowanie sieci
 • zarządzanie sieciami
 • sprzedaż sprzętu sieciowego
Zobacz

Potrzebujesz natychmiast profesjonalnej pomocy ?

Tylko dwa kroki dzielą Cię od rozwiązania problemu.

1. Zadzwoń
       67 349 70 20

2. Pobierz program
        Pomoc zdalna

Pierwsza usługa GRATIS !
* jeśli rozwiązanie problemu zajmie mniej niż 10 minut.

Uwaga na próby wyłudzenia hasła do Allegro

27.11.2012

Szanowni użytkownicy Allegro przestrzegamy Was przed próbą wyłudzenia hasła do serwisu. W internecie pojawiły się maile zawierające poniższą treść:

Drogi Użytkowniku! Najprawdopodobniej ktoś chciał włamać się na Twoje konto w serwisie allegro.pl
Aby do tego nie dopuścić tymczasowo zablokowaliśmy Twoje konto.
Należy udać się pod Adres http://www.xxx-xxxxxxx.xxx.me/
Aby w pełni bezpiecznie odzyskać swoje konto Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi na stronie.
Z Poważaniem Grupa Allegro

W żadnym wypadku nie należy korzystać z podanego w treści maila odnośnika do odblokowania konta. Podanie hasła na wskazanej stronie spowoduje jego ujawnienie osobom niepowołanym co w konsekwencji może prowadzić do przykrych skutków.


Premiera Windows 8

26.10.2012

Do sprzedaży trafił najnowszy system operacyjny Windows 8. Najnowsza wersja systemu operacyjnego firmy Microsoft wprowadza wiele udoskonaleń, m.in. rewolucyjny interfejs Metro. Zapraszamy do zakupów.

Od 1 kwietnia wyższa składka wypadkowa

09.04.2012

Płatnicy, którzy zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, ale nie przekazywali przez trzy kolejne lata kalendarzowe informacji ZUS IWA, ustalają składkę wypadkową w wysokości stopy procentowej określonej dla grupy działalności, do której należą, według rodzaju przeważającej działalności (zgodnie z PKD) ujętego w rejestrze REGON. Wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe dla takich podmiotów wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności, czyli od 1 kwietnia 2012 r. - 1,93%.

Zmiana sposobu wystawiania faktur VAT

25.11.2011

Od 1 stycznia 2012 roku wejdzie w życie ustawowa zmieniająca sposób wystawiania i rejestracji faktur VAT. Zmiany obejmują m.in. obowiązek umieszczania numeru PESEL na fakturach VAT dla osób fizycznych oraz podatników niebędących płatnikiem podatku VAT. Numer NIP w tych przypadkach przestanie być używany.

Brzmienie: "W ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany: [..]

Art. 2.
1. Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu.
2. Obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają również inne podmioty niż wymienione w ust. 1, jeżeli na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, oraz płatnicy podatków.
3. Obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają także podmioty będące, na podstawie odrębnych ustaw, płatnikami składek ubezpieczeniowych.
Art. 3.
1. Identyfikatorem podatkowym jest:
1) numer PESEL - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług;
2) NIP - w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2. [..] "

Korzystne zmiany dla płatników składek ZUS

28.10.2011

Od 1 stycznia 2012 roku płatników składek ZUS czekają spore zmiany, które ułatwią rozliczanie z ZUS. Dzięki nowym przepisom od przyszłego roku zostanie zniesiony obowiązek comiesięcznego przekazywania osobom zatrudnionym raportów ZUS RMUA. Raporty te będą przekazywane raz na rok w terminie do 28 lutego za rok poprzedni. Jeżeli jednak ubezpieczony wystąpi do płatnika z żądaniem wydania mu informacji płatnik będzie zobowiązany ją wydać (nie częściej niż raz za miesiąc za miesiąc poprzedni).

Archiwum

Neolan - Outsourcing IT
ul. Wroniecka 24B
64-700 Czarnków
Wielkopolska
Copyright 2009-2011 by Neolan