Regulamin subskrypcji


1. Wysłanie powyższego formularza (zwanego dalej „Formularzem”) oznacza, że Użytkownik dokładnie zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i w pełni go akceptuje.


2. Wysłanie Formularza przez Użytkownika jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych może być w każdej chwili cofnięta przez Użytkownika.

3. Jeśli w Formularzu Użytkownik wskazał swoje dane osobowe, wysłanie Formularza przez Użytkownika jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez firmę Neolan Radosław Cyran z siedzibą w Czarnkowie, ul. Wroniecka 24B w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych. Powierzenie danych osobowych jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o zgodności z prawdą wskazanych danych osobowych.

4. Firma Neolan Radosław Cyran informuje, że:
a) podanie danych osobowych Użytkownika jest dobrowolne,
b) Użytkownik ma prawo dostępu i poprawiania treści swoich danych,
c) Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

5. Firma Neolan Radosław Cyran jest uprawniona do ewentualnego powierzania przetwarzania danych osobowych osobom trzecim z zachowaniem wymogów wynikających z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.